Общи условия за ползване

на услугите на Магбор – онлайн магазин,

предоставяни на magbor.com от Калас консулт ООД.

 

I. ПРЕДМЕТ

 

Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между  КАЛАС КОНСУЛТ ООД, гр. София, ул. Казбек 1-А -  дружество, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и ползвателя, наричан по-долу за  краткост ПОТРЕБИТЕЛ, на предоставяните от него услуги, наричани по-долу УСЛУГИТЕ.

 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

 

Информация, съгласно Закон за електронната търговия и Закон за защита на потребителите:

 

1. Наименование: КАЛАС КОНСУЛТ ООД

 

2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1618, ул. Казбек 1-А.

 

3. Данни за кореспонденция: гр. София 1618, ул. Казбек 1-А, email: office@magbor.com , тел: +359 898 713710, +359 2 9559785.
        Работно време за ползване на телефон за връзка от понеделник до петък: 9:00-17:00 часа.

 

4. КАЛАС КОНСУЛТ ООД е дружество, регистрирано: 

 

- В Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 175206712,

 

- По Закона за ДДС с номер BG175206712,


-       По Чл. 52м във връзка с чл. 3 от Наредба № Н-18/2006 г, за лицата извършващи продажба на стоки/услуги чрез електронен магазин, в Публичния списък на електронните магазини, поддържан от НАП, с декларация номер 2205И0060511 от 30.12.2018 и с Наименование на електронния магазин: Магбор.

 

- Като Администратор на лични данни с идентификационен номер 58753 от 23.03.2010

 

- Като икономически оператор с ЕОРИ номер: BGA175206712ZZZZ1.

 

5. Надзорни органи:

 

(1) Комисия за защита на личните данни

    Адрес: 1592 гр. София, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2,

    тел.: 02 / 91 53 518, факс: 02 / 91 53 525

    Email: kzld@cpdp.bg

    Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

(2) Комисия за защита на потребителите

    Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

    тел.: 02 / 933 05 65, факс: 02 / 988 42 18

    Телефон на потребителя: 0700 111 22

    Уеб сайт: www.kzp.bg


ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН НА КАЛАС КОНСУЛТ ООД  MAGBOR.COM

 

ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема информацията в електронния магазин magbor.com във вида, в който е, и декларира, че няма да предявява претенции за нанесени щети и пропуснати ползи в резултат от ползване на услугите на сайта magbor.com.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема информационната услуга по начина, по който се предоставя, и се съгласява с условията и начините на доставка на информация, стоки и услуги.

Евентуални смущения в мрежата, достъп до Интернет, технологични проблеми на техническото оборудване са отговорност на ПОТРЕБИТЕЛЯ и КАЛАС КОНСУЛТ ООД, представено с magbor.com няма вина.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да предоставя вярна и точна информация в регистрационната форма, заявявайки желание за покупка от разстояние. Информацията, наречена Лични данни, е предоставена доброволно за обработка и съхранение от служител на КАЛАС КОНСУЛТ ООД за обработка на лични данни и по електронен път. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се запознава и приема Политиката за поверителност по отношение на престоя му в нашия онлайн магазин и ползването на услугите и съдържанието предлагани в него.

Доставчикът заявява, че ще използва личните данни за целите на доставка на стоката, заявена от ПОТРЕБИТЕЛЯ, ползвайки собствена транспортна дейност или куриерска услуга. Личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ могат да бъдат разкривани в изпълнение на законови процедури, установяващи наказуеми нарушения или при недобросъвестно злоумишлено ползване на сайта.

Цените на стоките в сайта са с включен данък добавена стойност (ДДС). 

При режим разглеждане на детайли за продукт допълнително с информативна цел се показва цена на продукт без ДДС, предхождана от текст „без ДДС:“.

Технически характеристики, част от които са предоставени на английски език, не са преведени с цел да не се получи загуба или неточност на информация и в случаите, когато използваните термини и означения са с международно значение и употреба.

Препратки към други сайтове (линкове) са с цел информиране на ПОТРЕБИТЕЛЯ за евентуални връзки в дейностите. Те не са отговорност на magbor.com и КАЛАС КОНСУЛТ ООД.


IV. ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКА

 

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да заявява покупка на стока, избрана от сайта magbor.com. Начините на доставка и условията за плащане са такива, каквито са декларирани в сайта в раздел Условия на доставка и начини на плащане който е неразделна част от настоящите Общи условия. Промяна в заявеното може да се извършва до момента на приключване на поръчката в сайта.

От момента на приключване на поръчката в сайта се счита, че е сключен договор за продажба от разстояние между ПОТРЕБИТЕЛЯ и Доставчика, в който са в сила настоящите Общи условия и условията, с които ПОТРЕБИТЕЛЯТ се е съгласил, следвайки инструкциите на сайта, правейки всеки следващ избор в менюто.

Доставчикът има право да избира по свое усмотрение изпълнител на куриерската услуга или да извършва услугата със собствен транспорт. Куриерските услуги се извършват преимуществено от Еконт. Доставка на стоки се приема само за територията на Република България. Цената на доставка се определя в зависимост от мястото на доставка и техническите параметри на избраната стока (тегло, обем). ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава информация за цената на доставка в процеса на попълване на контактната форма.

Всички промени в наличности на стоки или цени, настъпили след предаване на поръчката за изпълнение не се отразяват в тази поръчка. magbor.com си запазва правото да прави промени в цените по всяко време без да дължи за това уведомление на ПОТРЕБИТЕЛЯ, който е дал своята поръчка. В случай на технически неточности или грешки е възможен отказ от изпълнение на дадена поръчка. В случай на недостатъчна наличност Доставчикът има право да откаже изпълнение на поръчката.

Доставка на избраните стоки в заявеното количество и потвърдени цени се извършва при избор, направен от ПОТРЕБИТЕЛЯ. Сроковете, посочени в сайта, могат да бъдат удължени при необходимост.

Срокът на изпълнение при заплащане с наложен платеж започва да тече от датата на потвърждаване на поръчката за изпълнение. При избор на плащане по банков път срокът на изпълнение започва да се отчита от момента на заверяване на банковата сметка на КАЛАС КОНСУЛТ ООД с необходимата сума, считана като депозит до момента на приключване на сделката.

Удължаване на срока може да бъде извършено с уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез email или по телефона и се съгласува задължително с ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Всички стоки, поръчани в сайта magbor.com, подлежат на гаранционно и следгаранционно обслужване, съгласно условията на предоставената гаранционна карта (ГК). Не подлежат на гаранционно обслужване стоки, които не са придружени от ГК, документ за извършена покупка, неправомерен опит за ремонт или въздействие, нарушаващо целостта или функционалността на стоката.

Заявявайки желание за покупка от разстояние, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да предостави депозит за избраната стока и стойността на транспортната услуга. Депозитът се представя по избрания начин и определя сроковете на изпълнение на услугата. След изтичане на сроковете, предвидени в ЗЗП, Доставчикът автоматично приема предоставения депозит за заплащане на извършената услуга - продажба на стоки от разстояние.


V. ПРАВО НА ОТКАЗ

 

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от покупката в срок от 14 дни от датата на получаване на стоката. 

Не подлежат на връщане използвани за работа машини, аксесоари и оборудване. 

Не подлежат на връщане разопаковани и/или използвани консумативи. 

Приемайки тези Общи условия,  ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с всички изисквания към Доставчика за сключване на Договор за продажба от разстояние.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да върне стоката на Доставчика във вида, в който я е получил, с ненарушена оригинална опаковка, придружена от всички съпътстващи документи, включително инструкции, гаранционна карта, документ за покупка, без нарушени пломби, удостоверяващи целостта й. Единствено допустимо е нарушена транспортна опаковка.

Разходите за връщане на стоката на Доставчика са изцяло за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

След приемане на отказа от покупка Доставчикът се задължава да възстанови получената сума в сроковете, предвидени в ЗЗП.

КАЛАС КОНСУЛТ ООД си запазва правото да променя някои от текстовете в настоящите Общи условия без да дължи за това уведомление на ПОТРЕБИТЕЛЯ. ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност за това да бъде информиран при деклариране на заявка за покупка от разстояние за всички условия на договаряне.

Моля, проверете вашата пратка за цялост в присъствието на куриера или служител на КАЛАС КОНСУЛТ ООД.

Рекламации за нарушена цялост или щета по време на транспорт се установява в момента на предаване на стоката.

Не се приема претенция за транспортен дефект, ако не е установен в момента на приемане на стоката.


VI. ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ

 

Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, компютърни програми и друга информация, публикувани на този онлайн магазин (уебсайт), са собственост на Калас консулт ООД и/или неговите партньори и са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.

Разрешава се заглавие и/или параграф от текст от уебсайта да бъдат използвани в обема и вида, предоставени чрез RSS канал на съответния раздел на уебсайта, при условие, че това не причинява вреди за Калас консулт ООД и/или неговите партньори и техните услуги, при ясно текстово обозначаване на името на Калас консулт ООД и посочване на линк към уебсайта на Калас консулт ООД и/или неговите партньори, на който е публикуван целия материал и от който текстовете са копирани. Начинът на отваряне на линка не следва да въвежда потребителя в заблуждение по отношение на Калас консулт ООД и/или неговите партньори и техните услуги, да не го ограничава във фреймове или да го обвързва по друг начин с чужд на Калас консулт ООД и/или неговите партньори интерфейс. Информацията, получена чрез RSS канал не може да бъде пряко или непряко изменяна, разпространявана и/или възпроизвеждана като производни RSS продукти. Калас консулт ООД и/или неговите партньори си запазват правото да преустановят подаването на информация чрез RSS канали по всяко време, без да дължат предварително уведомление.

Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на уебсайта, извън горната хипотеза, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на Калас консулт ООД и/или неговите партньори за съответния вид използване.


Приемайки настоящите общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира съгласието си с тях. 


Нашите Политика за поверителност и  Условия на доставка и начини на плащане са неразделна част от настоящите Общи условия за ползване на услугите на електронен магазин Магбор.